Tečaj za naziv učitelj plavanja - Strokovni delavec 1

Vse, ki si želite pridobiti naziv UČITELJ PLAVANJA in še nimate strokovnega naziva za delo na področju plavanja, vabimo na usposabljanje za naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanja; UČITELJ PLAVANJA.

Usposabljanje obsega 84 ur in je razdeljen na naslednje module:

  • Modul A – obvezne vsebine; 22 ur (kotizacija je 70€)
  • OPIS MODUL A:Modul A je modul obveznih vsebin, ki zajema 22 ur teoretičnih vsebin, in sicer: Osnove gibanja človeka (5 ur), Osnove športne vadbe (5 ur), Osnove medicine športa (5 ur), Psihosocialne osnove športa (5 ur), Odgovornost in zakonodaja v športu (2 uri).Modul A (obvezne vsebine) lahko kandidat opravlja tudi na drugi nacionalni panožni zvezi (NPŠZ), ki je nosilec usposabljanj za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja v posamezni športni panogi.Modul A (obvezne vsebine), ki ga je kandidat uspešno opravil na prvi stopnji programa usposabljanja, se opravlja samo enkrat in ga kandidatu pri prehodu med različnimi programi usposabljanj iste stopnje ni potrebno ponovno opravljati.Za priznavanje opravljenega modula, kandidat posreduje pisno vlogo za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc izvajalcu usposabljanja (PZS).
  • Modul B – TPO (tečaj temeljnih postopkov oživljanja); 10 ur (kotizacija 35€)
  • Modul C – posebne vsebine (teoretični del); 22 ur (kotizacija je 70€)
  • Modul D – posebne vsebine (plavalni del – vaje); 30 ur (kotizacija 380€)

Module lahko opravite v poljubnem vrstnem redu. Ko uspešno opravite vse štiri module si pridobite naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje.

Glede na sklep IO PZS z dne, 28.01.2020 se vsem kandidatom, ki vstopajo v program usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1 (učitelj plavanja) in predložijo potrdilo (z žigom in podpisom) kluba, ki je član PZS, da so bili 10 let ali več aktivni plavalci, prizna znižano plačilo kotizacije za 155,00€.