Usposabljanja za študente

Študenti PEF Ljubljana

Strokovno dousposabljanje za pridobitev naziva

Strokovni delavec 1- športno treniranje – plavanje – UČITELJ PLAVANJA

Vse, ki si želite pridobiti naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) in še nimate strokovnega naziva za delo na področju plavanja, vabimo na Modul za naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanja (učitelj plavanja).

Usposabljanje je namenjeno študentom UL PEF Ljubljana, ki bodo opravili vse obveznosti pri predmetih Razvojna psihologija, Teorija vzgoje, Pedagoška psihologija, Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 1, Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 in Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 3 na študijskem programu Razredni pouk na UL z oceno 9 ali 10 ter so bili v 3.letniku študijskega programa Razredni pouk vpisan v študijskem letu 2016/17 ali kasneje. Enako velja za diplomante študijskega programa Razredni pouk na UL PEF.

Usposabljanje obsega 33 ur: 18 teoretičnih in 15 praktičnih ur na bazenu.

Študenti Fakultete za šport

Študenti Fakultete za šport UL za pridobitev naziva Strokovni sodelavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) pošljejo na Plavalno zvezo Slovenije naslednja potrdila:

• Osebni list (podpis nosilca predmeta PLAVANJE 1 Z OSNOVAMI REŠEVANJA IZ VODE ni potreben!)
• Potrdilo o opravljenih izpitih: Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode, Osnove gibanja v športu, Medicina športa 1, Psihologija, Temelji vadbenega procesa 1 (z žigom referata!)
• Če si želite naziv Strokovni delavec 1 pridobiti pred opravljenimi zgoraj navedenimi izpiti, se lahko udeležite Modula A – Obvezne vsebine na PZS (kotizacija znaša 70€, termini navedeni spodaj)

Skupaj zbrana vsa potrdila, obvezno tudi izpolnjen Osebni list posredujte na naslov:
Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

Strošek priprave in izdaje diplome znaša 10€

Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!